Top-Team TT

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenie

25 listopada, 2022 Krajowy Fundusz Szkoleniowy to rodzaj wsparcia finansowego, które jest adresowane do pracodawców, którzy chcą skorzystać z możliwości przekwalifikowania lub podniesienia umiejętności i wiedzy zatrudnianych pracowników. KFS został utworzony z myślą o utrzymaniu zatrudnienia przez osoby zagrożone wypadnięciem z rynku pracy lub wykluczeniem zawodowym z powodu zbyt niskich kompetencji lub kompetencji nieadekwatnych do […]