Top-Team TT

Pracuj z naszym oprogramowaniem i usprawnij swoją pracę!

Nasze programy

ttpomoc, pomoc społeczna, program
TT-Pomoc

Program służący do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Posiada dodatkowy moduł do Wspierania Rodzin i Pieczy Zastępczej. Odpowiedni zarówno dla gmin jak i powiatów. 

Homologowany przez MRiPS.

swiadczenia
TT-Świadczenia

Program tworzą moduły:

1. Świadczenia Rodzinne – program do obsługi świadczeń rodzinnych. Homologowany przez MRiPS.

2. Świadczenia Wychowawcze – program do obsługi świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu 500+. Posiada akceptację MRiPS.

3. Dobry Start – moduł do obsługi świadczenia w ramach rządowego programu Dobry Start. Posiada akceptację MRiPS.

Moduły można użytkować jako jeden program lub jako dwa niezależne od siebie. 

FA
TT-Fundusz Alimentacyjny

Program służący do obsługi świadczeń z Fundusz Alimentacyjnego.

ttmieszkanie
TT-Mieszkanie

Program wspomagający obsługę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

NK
TT-Niebieska Karta

Program wspierający realizację zadań w ramach procedury “Niebieskie karty”.

stypendia
TT-Stypendia

Program obsługujący ewidencję i wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

edps
eDPS

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie pracą domów pomocy społecznej. 

Obejmuje wiele modułów, m.in. socjalny, medyczny, depozytowy. Zintegrowany z internetową wyszukiwarką wolnych miejsc w DPS (https://www.miejscewdps.pl).

totem
Totem

Aplikacja do przeprowadzania wywiadów środowiskowych na terminalach mobilnych.

Aplikacje dodatkowe

Autorskie aplikacje zwiększające zakres i możliwości pozostałych programów, stworzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

  • Kryptograf – usługi kryptograficzne obejmujące wszystkie programy TOP-TEAM TT;
  • TT Manager – zaawansowane narzędzie do automatyzacji instalacji, aktualizacji i konfiguracji programów TOP-TEAM TT;
  • Tezaurus – usługi słownikowe wspólne dla wszystkich programów TOP-TEAM TT;
  • Atomizer – aplikacja służąca do bieżącej komunikacji z użytkownikami oprogramowania TOP-TEAM TT.