Top-Team TT

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – Aktualizacja

Uchodźcy z Ukrainy, świadczenia, pomoc społeczna

5 maja, 2023 W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r.  opublikowano nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zmiany te dotyczą możliwości przedłużenia okresu, za który świadczenie to jest wypłacane. Zgodnie z rozporządzeniem, prawo do złożenia wniosku o świadczenie pieniężne przysługuje do dnia 24 […]

Synchronizacja czasu

Synchronizacja czasu i daty

7 lipca, 2022 Zgodnie z otrzymanymi informacjami, wiele Jednostek wysyła do CSIZS komunikaty z nieaktualnym znacznikiem czasu. Prosimy o włączenie na serwerze automatycznej synchronizacji daty i godziny. Niniejszą informację należy przekazać administratorom systemów lokalnych. Najnowsze artykuły Proponowane artykuły Niebieska Karta – zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej 22 czerwca, 2023 22 czerwca 2023 […]

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie obywateli Ukrainy (40 PLN)

Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy, pomoc społeczna

4 kwietnia, 2022 4 kwietnia 2022 r. została udostępniona możliwość wprowadzania wniosków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583). Prosimy o wykonanie aktualizacji programu. Tworzenie list wypłat na to świadczenie będzie udostępnione w […]