Top-Team TT

Dodatek Elektryczny

22 listopada, 2022 Dodatek elektryczny dla odbiorców energii elektrycznej wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa określa również ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych. Dotyczy on ostatecznych odbiorców energii elektrycznej (czyli dokonujących zakupu energii […]