Top-Team TT

Niebieska Karta – zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej

22 czerwca, 2023 22 czerwca 2023 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe regulacje w obszarze przeciwdziałania przemocy. Ustawa – co sugeruje już sama jej nazwa – formalnie zastępuje od dawna funkcjonujące w praktyce sformułowanie „przemoc w rodzinie” pojęciem „przemoc domowa”.  W ślad za powyższym “osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą […]

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – Aktualizacja

Uchodźcy z Ukrainy, świadczenia, pomoc społeczna

5 maja, 2023 W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r.  opublikowano nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zmiany te dotyczą możliwości przedłużenia okresu, za który świadczenie to jest wypłacane. Zgodnie z rozporządzeniem, prawo do złożenia wniosku o świadczenie pieniężne przysługuje do dnia 24 […]

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenie

25 listopada, 2022 Krajowy Fundusz Szkoleniowy to rodzaj wsparcia finansowego, które jest adresowane do pracodawców, którzy chcą skorzystać z możliwości przekwalifikowania lub podniesienia umiejętności i wiedzy zatrudnianych pracowników. KFS został utworzony z myślą o utrzymaniu zatrudnienia przez osoby zagrożone wypadnięciem z rynku pracy lub wykluczeniem zawodowym z powodu zbyt niskich kompetencji lub kompetencji nieadekwatnych do […]

Dodatek Elektryczny

22 listopada, 2022 Dodatek elektryczny dla odbiorców energii elektrycznej wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa określa również ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych. Dotyczy on ostatecznych odbiorców energii elektrycznej (czyli dokonujących zakupu energii […]

Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej z 7 października 2022r.

7 października, 2022 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.  Ustawa między innymi określa ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych, a także wprowadza dodatek elektryczny […]

Synchronizacja czasu

Synchronizacja czasu i daty

7 lipca, 2022 Zgodnie z otrzymanymi informacjami, wiele Jednostek wysyła do CSIZS komunikaty z nieaktualnym znacznikiem czasu. Prosimy o włączenie na serwerze automatycznej synchronizacji daty i godziny. Niniejszą informację należy przekazać administratorom systemów lokalnych. Najnowsze artykuły Proponowane artykuły Niebieska Karta – zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej 22 czerwca, 2023 22 czerwca 2023 […]

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie obywateli Ukrainy (40 PLN)

Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy, pomoc społeczna

4 kwietnia, 2022 4 kwietnia 2022 r. została udostępniona możliwość wprowadzania wniosków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583). Prosimy o wykonanie aktualizacji programu. Tworzenie list wypłat na to świadczenie będzie udostępnione w […]

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (300 zł)

Uchodźcy z Ukrainy, wojna, zasiłki i świadczenia pomoc społeczna

W najnowszej wersji TT-POMOC (stable: GP-1.04-3-1) można już przyznawać jednorazowe świadczenia pieniężne dla uciekinierów z Ukrainy (w wysokości 300 zł). Prosimy o wykonanie aktualizacji programu. Uprawnieni do otrzymania pomocy są obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium RP oraz zostali wpisani do […]