Top-Team TT

opis programu

Program  TT-ŚWIADCZENIA  służy do zarządzania bazą danych, zawierającą informacje o osobach i rodzinach korzystających ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Program spełnia wymagania formalne określone w Ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wymagania homologacyjne.

Program jest prosty w obsłudze i nie sprawia kłopotu użytkownikom bez specjalistycznego przygotowania z zakresu informatyki.

 

Obszar

Ewidencja i pełna obsługa osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze.

 

Proces decyzyjny:

 • rejestracja wniosków,
 • rejestracja dokumentów uzupełniających,
 • przygotowanie i zatwierdzenie decyzji,
 • rejestracja świadczenia,
  • zasiłków rodzinnych,
  • dodatków do zasiłków rodzinnych,
  • zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych
 • obsługa nienależnie pobranych świadczeń.


Sprawozdawczość:

Kwartalna w postaci druku zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej w formie elektronicznej w postaci zdefiniowanego przesyłu XML oraz dodatkowe  sprawozdania miesięczne. 


Dokumentacja:

Podręcznik użytkownika

Najnowsze artykuły

Oferta ttpomoc, pomoc społeczna 2024
 • dodatek elektryczny (2) energia elektryczna (1) krajowy fundusz szkoleniowy (1) Niebieska karta (1) pomoc społeczna (4) prawo (1) przemoc domowa (1) szkolenia (1) ttpomoc (3) uchodźcy (2) Ukraina (2) wniosek (3) świadczenia (2)